O WYDAWNICTWIE

 

Wydawnictwo EKWITA powstało w 2008 roku. Wydajemy książki, albumy i czasopisma.

Czynnie angażujemy się w działalność społeczną i charytatywną.

Naszą misją jest sprawianie ludziom przyjemności, pomaganie cierpiącym, chorym i potrzebującym.