OUTSOURCING WYDAWNICZY


Outsourcing wydawniczy to – krótko mówiąc – wydawanie książek i czasopism na zlecenie innego wydawnictwa. Firma, zlecając nam wydanie publikacji, zyskuje czas i pieniądze (nie musi się zajmować poszukiwaniem redaktorów, korektorów, grafików, drukarni, koordynacją prac i wieloma innymi sprawami organizacyjnymi) oraz gwarancję, że książka (czasopismo) będzie wydana profesjonalnie – na wysokim poziomie edytorskim.

Czasopisma


___- Prawo Morskie

Od ponad pięciu lat redaktorzy współpracujący z Wydawnictwem EKWITA angażują się w prace redakcyjne czasopisma ,,Prawo Morskie”.
,,Prawo Morskie” to rocznik wydawany przez Polską Akademię Nauk Oddział w Gdańsku od 1983 roku. Redaktorem naczelnym jest profesor Mirosław H. Koziński. Czasopismo porusza problemy prawne związane z morzem i środowiskiem morskim. Autorami artykułów są naukowcy i prawnicy biorący udział w tworzeniu prawa zarówno krajowego, jak i międzynarodowego. Czasopismo składa się z artykułów, informacji i materiałów oraz recenzji najnowszych publikacji prawnomorskich.
Od dwóch lat Wydawnictwo EKWITA w pełni uczestniczy w pracach wydawniczych ,,Prawa Morskiego” – od redakcji, poprzez skład, grafikę, korektę, po druk publikacji.

Zapraszamy do współpracy wydawców czasopism naukowych z kraju i ze świata.

 


Książki

Zapraszamy do współpracy wydawnictwa książkowe, którym zależy na profesjonalnym wydawaniu książek i które cenią komfort, czas i pieniądze.