REDAKCJA I KOREKTA


Redakcja i korekta
 czyli
czym się różni redakcja od korekty i po co są potrzebne
oraz krótkie wyjaśnienie, jaką drogę przechodzi książka
od napisania utworu przez autora po gotowe dzieło

 

Aby książka dostarczała czytelnikowi nie tylko wartości, które chciał przekazać autor, ale także by łatwo się ją czytało, by była zrozumiała i przejrzysta, wymaga ona wglądu innej osoby poza autorem. Osoby, która zna dobrze zasady ortograficzne, gramatyczne, stylistyczne, interpunkcyjne oraz potrafi sprawić, by tekst był spójny i logiczny; osoby, która niejedno już dzieło udoskonaliła dzięki swojemu kunsztowi. Taką osobą jest REDAKTOR. Redakcja polega na:
___• przeczytaniu całego utworu autorskiego,
___• wskazaniu autorowi i omówieniu z nim wszystkich niejasności w tekście,
___• jeżeli zaistnieje taka potrzeba: uporządkowaniu tekstu, rysunków, tabel,
___• poprawieniu utworu pod względem stylistycznym, ortograficznym, gramatycznym,
_____interpunkcyjnym.

Redakcja wymaga dużego nakładu pracy, ale przede wszystkim doświadczenia, a nawet talentu. Z tych powodów wiele wydawnictw rezygnuje z redakcji utworu autorskiego i od razu przekazuje go do składu (łamanie książki do formatu, w jakim ma być wydana), niekiedy nawet pomija się korektę (wyjaśniona niżej). Dla takich firm liczy się przede wszystkim liczba wydanych książek i w związku z tym zysk – kosztem jakości i opinii o nich.

Dla Wydawnictwa EKWITA liczy się przede wszystkim jakość. Dlatego bez redakcji nie poddajemy tekstu dalszej obróbce. Nasze książki i czasopisma są i mają być perfekcyjnie wydane pod każdym względem. A pierwszym etapem edycji książki, w zasadzie jej podstawą, jest właśnie redakcja.

Redaktor podczas swojej pracy cały czas konsultuje się z autorem, ustala z nim ważniejsze zmiany, ewentualnie proponuje dopisanie fragmentu tekstu. Po redakcji autor dostaje swój utwór do przeczytania. Jeżeli zgadza się ze wszystkimi poprawkami redaktorskimi, jego tekst zostaje złożony, tzn. przyjmuje on taką postać graficzną, jaką będzie miała wydana książka.

Po składzie książkę czyta KOREKTOR. Zaznacza on wszelkie ewentualne błędy, których mógł nie zauważyć redaktor (z reguły są to drobne poprawki interpunkcyjne), oraz niedoskonałości związane ze składem tekstu.
Korekta zatem polega na:
___• przeczytaniu tekstu,
___• znalezieniu i zaznaczeniu wszystkich błędów, które pozostały po redakcji,
___• wyłapaniu wszelkich niedoskonałości związanych ze składem tekstu
_____(np. pozostawione wyrazy jednoliterowe na końcu wiersza,
_____ niewłaściwe dzielenie wyrazu).

Po wprowadzeniu przez składacza poprawek naniesionych przez korektora tekst ponownie trafia do korekty (tzw. druga korekta). Drugi korektor sprawdza, czy wszystkie poprawki zaznaczone przez pierwszego korektora zostały uwzględnione przez składacza. Następnie czyta całe dzieło. Jeśli wszystko już jest w porządku, tekst trafia do autora do korekty autorskiej. Autor dostaje do przeczytania utwór w takim kształcie, w jakim zostanie on wydany. Jeśli ma jeszcze ostateczne uwagi – może jeszcze je wnieść. Po zaakceptowaniu tekstu przez autora książkę sprawdza jeszcze raz korektor lub wydawca (trzecia korekta), a następnie zostaje ona przygotowana do druku i wysłana do drukarni. Autor otrzymuje gotowe egzemplarze autorskie. Zadowolony ze swojego dzieła, bo jest ono dobrze wydane.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Autorów
do współpracy z Wydawnictwem EKWITA!